Service

Oversettelse for MarCom.
Oversettelse, transcreation eller copywriting av markedsføringskommunikasjonskopier, slagord, firma- eller merkenavn, etc. 20 års vellykket erfaring med å betjene mer enn 100 MarCom.avdelinger av selskaper i ulike bransjer.

Tolking og utleie av utstyr
Simultantolking, konferansekonsekutivtolkning, forretningsmøtetolking, liaisontolking, SI-utstyrsleie, etc. 1000 Pluss tolkesessioner hvert år.

Dokumentoversettelse
Oversettelse av engelsk til andre fremmedspråk av kvalifiserte morsmålsoversettere, og hjelper kinesiske selskaper med å bli globale.

Dataregistrering, DTP, design og utskrift
Detaljer >

Multimedia lokalisering
Detaljer >