T: Tekniske verktøy

I informasjonsalderen er oversettelsestjenester nesten uatskillelige fra oversettelsesteknologi, og oversettelsesteknologi har blitt kjernen i konkurranseevnen til leverandører av språktjenester.I TalkingChinas WDTP-kvalitetssikringssystem, i tillegg til å fremheve «People» (oversetteren), legger det også stor vekt på bruk av tekniske verktøy for å forbedre effektiviteten i arbeidsflytstyring, kontinuerlig akkumulere språkressurser som oversettelsesminne og terminologi, og på samtidig forbedre kvaliteten og opprettholde kvalitetsstabiliteten.

Tekniske verktøy